Công nghệ Tin tức

Biên bản thu hồi hóa đơn có được áp dụng cho hóa đơn điện tử không?

Khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử, chắc chắn ban đầu cũng khiến doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, bỡ ngỡ. Bên cạnh những vấn đề về hóa đơn sai hình thức thanh toán, thì việc biên bản thu hồi hóa đơn có được áp dụng cho hóa đơn điện tử hay không chính là vấn đề được nhiều kế toán quan tâm hiện nay.

Đối với hóa đơn điện tử, nếu trong trường hợp doanh nghiệp phát hiện hóa đơn điện tử có sai sót sau khi đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Hoặc trường hợp đã lập hóa đơn điện tử và gửi cho người mua nhưng người bán và người mua chưa kê khai thuế thì xử lý theo các bước như sau:

– Hủy hóa đơn điện tử khi đã có sự đồng ý và xác nhận của cả 2 bên bán và mua và có hiệu lực theo đúng thời hạn 2 bên bán và mua thỏa thuận. Hóa đơn điện tử đã hủy nhưng vẫn phải lưu trữ theo thời gian quy định.

– Bên bán lập hóa đơn điện tử mới theo đúng quy định để gửi cho bên mua. Trên hóa đơn điện tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm.

Căn cứ theo Thông tư 32/2011/TT-BTC và Thông tư 39/2014/TT-BTC thì không có mẫu mặc định và tên chính xác cho biên bản thoả thuận của hai bên khi thực hiện thu hồi/huỷ bỏ. Do vậy, doanh nghiệp căn cứ vào Điều 9, Thông tư 32/2011/TT-BTC để lập biên bản thu hồi/biên bản huỷ hoá đơn có đầy đủ nội dung yêu cầu.

Đối với doanh nghiệp đang sử dụng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử, khi phát hiện hóa đơn giấy có sai sót sau khi đã lập nhưng chưa kê khai thuế, doanh nghiệp cần lập biên bản THHĐ đối với hóa đơn giấy đó và sau đó có thể lập hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn giấy đã lập sai.

Hiện nay, các doanh nghiệp vẫn có thể sử dụng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy, để đảm bảo vừa có thể tiếp cận sử dụng hóa đơn điện tử dễ dàng, vừa có thể sử dụng hết khối lượng hóa đơn giấy còn tồn đọng. Tuy nhiên việc sử dụng song song hai hình thức hóa đơn này phải thực hiện nghiêm túc theo các quy định của pháp luật hiện hành, nhất là việc xử lý hóa đơn đối với các trường hợp hóa đơn có sai sót, áp dụng biên bản thu hồi hóa đơn điện tử đúng cho từng trường hợp. 

Có cần tham gia Bảo hiểm Xã hội bắt buộc nếu đã mua Bảo hiểm nhân thọ không?

Đối với các doanh nghiệp triển khai thực hiện lập biên bản thu hồi hóa đơn có thể tìm hiểu các bản mẫu của các đơn vị cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử để có thể dễ dàng lựa chọn được mẫu biên bản thu hồi hóa đơn điện tử phù hợp nhất, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, quy định của pháp luật hiện nay. 

Thời điểm lập hóa đơn điện tử là thời điểm ký số

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp bạn đọc nắm được những nội dung, quy định về việc lập biên bản thu hồi hóa đơn điện tử hiện nay. Theo quy định, kể từ ngày 01/11/2020 các doanh nghiệp sẽ triển khai thực hiện hóa đơn điện tử thay thế hoàn toàn hóa đơn giấy. Đối với các doanh nghiệp tại Hà Nội thì sẽ hoàn thành mục tiêu chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử trước ngày 30/9/2020. Do vậy, ngay từ ngày hôm nay, các doanh nghiệp cần nhanh chóng tìm hiểu các quy định về việc triển khai và sử dụng hóa đơn điện tử để có thể áp dụng nhanh chóng, hiệu quả nhất, tránh gặp các sai sót không đáng có trong việc chuẩn bị các hồ sơ, lập hóa đơn điện tử.

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *