Công nghệ Tin tức

Có cần tham gia Bảo hiểm Xã hội bắt buộc nếu đã mua Bảo hiểm nhân thọ không?

Hiện nay đời sống ngày càng cao dẫn tới người dân dần có cái nhìn khác đối với bảo hiểm và ngày càng nhiều người tham gia một số hình thức bảo hiểm thương mại; trong đó có bảo hiểm nhân thọ. Câu hỏi được nhiều người lao động quan tâm là nếu họ đã mua bảo hiểm nhân thọ thì theo luật bảo hiểm xã hội hiện hành, họ có cần tham gia Bảo hiểm Xã hội không?

Câu hỏi này sẽ được giải đáp đầy đủ và chi tiết qua bài viết sau đây:

1.  Bảo hiểm xã hội bắt buộc là gì?

Bảo hiểm xã hội theo luật bảo hiểm xã hội 2014 là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Trong đó, Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.
Các chế độ của BHXH bắt buộc:
– Chế độ ốm đau.

– Chế độ thai sản.

– Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

– Chế độ hưu trí.

– Chế độ tử tuất.

2. Đã mua bảo hiểm nhân thọ thì có cần tham gia BHXH bắt buộc hay không?

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Nghị định 143/2018/NĐ-CP thì đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc bao gồm người lao động (NLĐ; gồm NLĐ là công dân Việt Nam và NLĐ là người nước ngoài) và người sử dụng lao động (NSDLĐ), cụ thể như sau:

– NLĐ là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, bao gồm:

+ Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

+ Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

+ Cán bộ, công chức, viên chức;

+ Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

+Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; 

Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dịch vụ là gì? 

Bên mua có phải lưu trữ hóa đơn điện tử hay không?

+ Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

+ Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

+ Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

+ Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

– NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Như vậy, theo luật bảo hiểm xã hội, các trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có xác định thời hạn thì họ sẽ là đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc cho dù người đó đã mua Bảo hiểm nhân thọ.

 

Đánh giá bài viết

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *