Uncategorized

Đơn giản các thủ tục kê khai, nộp thuế điện tử

Việc ứng dụng công nghệ vào các dịch vụ kê khai, nộp thuế điện tử đã giúp đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của người dân. Cùng tìm hiểu những dịch vụ công được cải cách trong bài viết dưới đây trước thời hạn quyết toán thuế đang đến gần.

Thủ tục đăng ký thuế: Đây là dịch vụ phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh thống nhất mã số đăng ký kinh doanh và mã số thuế thành một mã số doanh nghiệp duy nhất theo cơ chế một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cấp mã số doanh nghiệp tự động đảm bảo giảm thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ 05 ngày làm việc xuống còn 03 ngày làm việc; đối với các đối tượng nộp hồ sơ đăng ký thuế trực tiếp tại cơ quan thuế, giảm thời gian cấp mã số thuế từ 05 ngày làm việc đối với hồ sơ nộp tại Cục Thuế và 10 ngày làm việc đối với hồ sơ nộp tại Chi cục Thuế xuống thống nhất còn 03 ngày làm việc; đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ đăng ký thuế; triển khai dịch vụ đăng ký thuế điện tử.

Về thủ tục kê khai thuế: Đơn giản hóa mẫu biểu, tờ khai thuế theo hướng rõ ràng, minh bạch, loại bỏ những nội dung không cần thiết và trùng lắp giữa các mẫu kê khai… Giảm tần suất kê khai thuế đối với các doanh nghiệp nhỏ; triển khai dịch vụ khai thuế điện tử.

nộp thuế điện tử

Đối với thủ tục nộp thuế: Phối hợp với Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng thương mại để tổ chức thu, nộp qua hệ thống các ngân hàng, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước; phối hợp với các Ngân hàng thương mại, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử, góp phần nâng cao tính chính xác của quá trình thu thuế, cải cách thủ tục hành chính thuế, điện tử hóa công tác thu, nộp ngân sách nhà nước.

https://trithuc247.com/bo-sung-them-tinh-nang-trong-phien-ban-itaxviewer-moi-nhat/

Thủ tục hoàn thuế: Với thủ tục này đã giúp bỏ Bảng kê hóa đơn hàng hóa mua vào bán ra trong hồ sơ hoàn thuế và quy định rõ chỉ nộp 01 bộ hồ sơ hoàn thuế; Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế đã được rút ngắn đối với trường hợp “kiểm tra trước, hoàn thuế sau” từ 60 ngày xuống còn 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và trường hợp “hoàn thuế trước kiểm tra sau” từ 15 ngày xuống còn 06 ngày làm việc.

Việc đơn ứng dụng công nghệ vào việc đơn giản các thủ tục kê khai, nộp thuế điện tử đã mang đến cho các doanh nghiệp và cả các cơ quan quản lý thuế nhiều lợi ích thiết thực, giảm tải áp lực công việc, tiết kiệm chi phí, thời gian.
https://trithuc247.com/huong-dan-cach-viet-hoa-don-co-nhieu-hang-nhieu-dong/

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *