Tin tức

Hướng dẫn cách viết hóa đơn có nhiều hàng, nhiều dòng

Đối với hóa đơn giấy, nếu trong trường hợp hóa đơn có nhiều hàng, nhiều dòng thì người bán có thể lựa chọn xuất hóa đơn theo bảng kê. Tuy nhiên, đối với hóa đơn điện tử, việc xuất hóa đơn theo bảng kê là không đúng quy định của pháp luật. Vậy, cách viết hóa đơn có nhiều hàng, nhiều dòng được quy định cụ thể như thế nào đối với từng loại hóa đơn?
Theo Điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC, khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, người bán hàng có thể lập thành nhiều hóa đơn hoặc lựa chọn một trong hai hình thức sau:

Hình thức người bán hàng ghi liên tiếp nhiều số hóa đơn.

Người bán hàng được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn.

Hình thức người bán hàng ghi liên tiếp nhiều hóa đơn

Trong trường hợp người bán lựa chọn hình thức ghi liên tiếp nhiều hóa đơn thì người bán cần phải thực hiện như sau:

hóa đơn điện tử

– Phải ghi rõ thông tin người bán và người mua ở số hóa đơn đầu tiên.
– Đối với hóa đơn số 1: Hóa đơn có 10 dòng thì ghi thứ tự hàng hoá từ số 1 đến số 9 với các nội dung trên hàng hoá dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền. Còn đối với dòng thứ 10 của số hóa đơn thì người bán ghi cụm từ “tiếp số sau”.

https://trithuc247.com/bo-sung-them-tinh-nang-trong-phien-ban-itaxviewer-moi-nhat/
– Đối với hóa đơn số 2: Tại dòng đầu tiên người bán ghi cụm từ “tiếp số trước”. Sau dòng này người bán tiến hành đánh số thứ tự tiếp theo là mặt hàng thứ 10, 11, cho đến dòng thứ tự số 18. Đến dòng số 19 của hoá đơn tiếp theo này tiếp tục ghi “ tiếp số sau”.
– Cứ tiếp tục như vậy sang hoá đơn số 3: Dòng đầu tiên ghi cụm từ tiếp số trước”. Sau dòng này đánh số thứ tự tiếp theo là mặt hàng thứ 19, 20, cho đến dòng thứ tự số 27. Đến dòng số 28 của hoá đơn tiếp theo này tiếp tục ghi “ tiếp số sau”.
– Người bán tiếp tục thực hiện cho đến khi liệt kê hết các loại mặt hàng.
Như vậy, tùy vào từng trường hợp cụ thể, doanh nghiệp sẽ tiến hành viết hóa đơn có nhiều hàng, nhiều dòng theo một trong hai hình thức nêu trên. Tuy nhiên, kể từ ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử và việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử được quy định cụ thể tại Nghị định 119/2018 và Thông tư 68/2019. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đặc biệt lưu ý, khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử không được xuất hóa đơn theo bảng kê, vì hóa đơn điện tử không bị giới hạn bởi số dòng.

https://trithuc247.com/

Đánh giá bài viết

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *