Tin tức

Nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sẽ bị xử phạt như thế nào?

Việc thực hiện lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đã được triển khai nhanh chóng trên phần mềm HTKK chính vì vậy, các doanh nghiệp có thể chủ động hơn trong việc lập báo cáo. Bên cạnh phần mềm HTKK, các kế toán muốn đọc được file xml thì cần phải cài đặt phần mềm đọc xml để có thể hỗ trợ tối đa nhu cầu công việc. Thế nhưng, khi đã có sự hỗ trợ đắc lực từ các công cụ phần mềm thì vẫn có một số các doanh nghiệp vẫn để xảy ra tình trạng nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Vậy, nếu vi phạm lỗi này thì các doanh nghiệp sẽ phải đối diện với các mức phạt như thế nào?

Theo quy định tại điều 13 Thông tư 10/2014/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 176/2016/TT-BTC đã quy định mức phạt chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như sau:

-Thứ nhất, phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan Thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn từ ngày 1 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

– Thứ hai, phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng trừ thông báo phát hành hóa đơn, chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định

– Thứ ba, phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi không nộp báo cáo gửi cơ quan Thuế. Hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan Thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

báo cáo sử dụng hóa đơn

Không chỉ phải đối diện với các mức xử phạt trên, doanh nghiệp cần phải lưu ý thêm rằng:

-Nếu trong trường hợp lập sai hoặc không đầy đủ nội dung báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì sẽ phải đối diện với mức xử phạt từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng

– Ngoài bị phạt tiền, Doanh nghiệp phải lập và gửi lại cơ quan Thuế báo cáo đúng quy định

– Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi Cơ quan Thuế trước khi cơ quan Thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp Thuế thì không bị phạt tiền.

Quy định về thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Tại điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, cụ thể như sau:

Hàng quý, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân… (trừ trường hợp các đối tượng đã được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nghiệm và nghĩa vụ phải thực hiện việc nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp; kể cả trong trường hợp trong kỳ doanh nghiệp không sử dụng hóa đơn. Đối với trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn thì tại báo cáo, các doanh nghiệp sẽ ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không. 

Mách kế toán các bước đơn giản nộp tờ khai, báo cáo thuế qua mạng

Thời gian lưu trữ hóa đơn điện tử là bao nhiêu lâu?

Riêng đối với các doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in nhưng có hành vi vi phạm, thuộc loại có rủi ro cao về thuế, thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

Như vậy, với những chia sẻ trên, hy vọng đã giúp quý bạn đọc, quý doanh nghiệp nắm được những quy định cụ thể về các mức phạt đối với hành vi chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hoặc lập sai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Hy vọng các doanh nghiệp sẽ thực hiện tốt để tránh bị nộp phạt và chịu các mức xử phạt theo quy định của pháp luật hiện hành.
 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *